Генералниот секретар на СДСМ Лјупчо Николовски објави слика како разговара со желка и посакува убав викенд од Берово, а додека министерот за надворешни работи Никола Димитров посакува фатената рипка да му ја исполни желбата!