А-М Стил е компанија со 20 годишна традиција на производство и монтажа на покривни конструкции од дрво и челик како и кровопокривање со пластифициран лим и панели исто така и работилничка преработка на производи од пластифициран и поцинкуван лим. Во изминатиот период изведени се голем број на проекти (објекти) со константно надградување на опремата и капацитетот за работа.

Станете дел од тимот и аплицирајте за: БРАВАРИ – 3 ПОЗИЦИИ (линк за повеќе информации и аплицирање ТУКА), ЛИМАРИ – 3 ПОЗИЦИИ (линк за повеќе информации и аплицирање ТУКА), ПОМОШНИЦИ – 6 ПОЗИЦИИ (линк за повеќе информации и аплицирање ТУКА) и ОПЕРАТОРИ НА МАШИНИ ЗА ОБРAБОТКА НА ЛИМ
4 ПОЗИЦИИ (линк за повеќе информации и аплицирање ТУКА).

РАБОТНИ УСЛОВИ: Работно време: 7-16 часот. Плата: 16.000 – 26.000 ден (зависно од искуството и познавањето на работата) + бонуси за ангажираност и редовност. Со ангажираноста и напредувањето во познавањето на работата се напредува и со платата