Источен Конго, Јужно Киву, селаните како муви без глави копаат во земјата, а за тоа имаат добра причина. Тие го пронашле „Ел Дорадо“. Земјата е 90% злато, целата планина е злато!

Луѓето копаат и само ја земаат земјата во своите домови, го мијат златото и потоа го топат. Вака изгледа златната треска.